O firmie

W latach 90-tych wraz z dr Bogumiłem Szmalem z Akademii Rolniczej w Poznaniu wyprodukowaliśmy prototypowe modele urządzenia do kiełkowania nasion, które po licznych modyfikacjach mogły zostać poddane testom. Atestacja została przeprowadzona przez ówczesne Laboratorium Technologiczne IHAiR w Sandomierzu z pozytywnym wynikiem.

Obecnie, stosując najlepsze dostępne materiały, wyprodukowałem nową wersję kiełkownika, którą z powodzeniem można wykorzystywać w badaniach laboratoryjnych i testach biologicznych, a także jako pomoc dydaktyczn